1. Begrippen
  • Aanbetaling: 50% van de prijs van Workshops, Lessen, Privélessen, Weekenden en Vakanties, dit geldt als aanbetaling voor deelname aan de Workshops, Lessen, Privélessen, Weekenden en Vakanties.
  • Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door LifeStyleYoga georganiseerde Workshops, Lessen, Privélessen, Weekenden en Vakantie.
  • Abonnement: een doorlopende overeenkomst tussen LifeStyleYoga en de klant heeft een minimale looptijd van 3 maanden. Maandelijks wordt het Abonnementsgeld per automatische incasso afgeschreven van de bankrekening van de klant, welke hier een machtiging voor geeft.
  • Algemene Voorwaarden: de door LifeStyleYoga gehanteerde voorwaarden, zoals hier gepubliceerd.
  • Deelnemer/ cursist: degene die deelneemt of wenst deel te nemen aan een Workshops, Lessen, Privélessen, Weekenden en Vakanties bij LifeStyleYoga.
  • Losse les: een eenmalige door een klant te betalen en te volgen yogales bij LifeStyleYoga, anders dan op basis van een leskaart of proeflessen.
  • Klant: degene die (privé) yoga les(sen) volgt of wenst te volgen bij LifeStyleYoga.
  • Prijs: de totale prijs van een Workshops, Lessen, Privélessen, Weekenden en Vakanties, inclusief de Aanbetaling.
  • Privéles: een privé yogales bij LifeStyleYoga, waarvoor een klant van tevoren een afspraak moet maken, zoals beschreven in artikel 3.4.
  • Workshops, Weekenden, Vakanties: door LifeStyleYoga georganiseerde Workshops, Weekenden, Vakanties.
  • Workshops, Weekenden, Vakanties deelnemer: degene die door LifeStyleYoga georganiseerde yoga Workshops, Weekenden, Vakanties volgt of wenst te volgen.
  • Website: de website van LifeStyleYoga lifestyleyoga.nl
  • Workshop: een door LifeStyleYoga georganiseerde, te geven of gegeven Workshop.
  • LifeStyleYoga is gevestigd Slootdijk 4, 3632 AM Loenen aan de Vecht, en is geregistreerd bij de KvK onder nummer 63361221.

 

 1. Toepasselijkheid
  • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op LifeStyleYoga producten zoals in artikel 3 zijn gepubliceerd, alsmede op het overige aanbod van LifeStyleYoga. Door deelname verklaart de Klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
  • LifeStyleYoga kan de Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. LifeStyleYoga zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per email aankondigen.

 

 1. LifeStyleYoga kaart, Privé Lessenkaart, Abonnementen en Prijzen.
  • Klanten kunnen yogalessen volgen op basis van een Losse Les, LifeStyleYoga kaart of Abonnement.
  • Een Losse les, LifeStyleYogakaart of Abonnement is geldig vanaf het moment dat LifeStyleYoga de verschuldigde betaling heeft ontvangen.
  • LifeStyleYoga geeft de volgende producten uit.
   • LifeStyleYoga losse les: Deze kaart geeft recht op 1 les.
   • LifestyleYoga Proefabonnement: Dit Abonnement geeft recht op 3 proeflessen en is eenmalig door een nieuw lid aan te schaffen. Dit abonnement vervalt 3 weken na datum van uitgifte. Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor het LifeStyleYoga proefabonnement.
   • LifeStyleYoga Abonnement 6 maanden: Dit abonnement geeft recht op toegang tot maximaal 15 lessen voor de lopende maand. Voor lessen boven de 15e les wordt5 euro per les in rekening gebracht. Het 6 maanden abonnement heeft een looptijd van minimaal 6 volledige kalendermaanden en is na 6 maanden opzegbaar met in achtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Zonder opzegging gaat het abonnement daarna opnieuw in voor de duur van een half jaar. Het abonnement kan alleen tussentijds worden gepauzeerd volgens hetgeen vermeld staat in artikel 8.
   • LifestyleYoga kaart 10: Deze kaart geeft recht op 10 lessen. Deze kaart vervalt 2 maanden na datum van uitgifte. Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor het LifeStyleYoga proefabonnement.
   • Eventueel producten toevoegen
  • Voor het volgen van Privé Yogalessen biedt LifeStyleYoga losse Privélessen aan en de 5 Privé yoga kaart. Een losse privéles duurt 60 of 90 minuten. De 60 Privé yoga kaart geeft recht op het volgen van 5 Privélessen van 60 minuten, en de 90 Privé yoga kaart geeft recht op het volgen van 5 Privélessen van 90 minuten bij LifeStyleYoga. Deze kaart vervalt 3 maanden na datum van uitgifte. Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 5 Privé lessenkaart.
  • Voorafgaand aan elke yogales dient de Klant zich te melden bij de vertegenwoordiger van LifeStyleYoga op de locatie. Ongeacht of dit een Proefles, Losse Les of een Abonnementles betreft. De klant schrijft zijn/ haar naam in het daarvoor bestemde schrift voor Yogalessen zodat de vertegenwoordiger van LifeStyleYoga de inschrijving en betaling voor betreffende yogales kan controleren. Voor een Privé Les dient de Klant zijn/ haar aanwezigheid kenbaar te maken bij de medewerker van LifeStyleYoga.
  • De geldende prijzen van de producten staan vermeld op de website.
  • De producten zijn persoonlijk niet overdraagbaar.

 

 1. Betaling en Prijswijziging
  • Een proefles, Losse les, LifestyleYoga kaart of abonnement moet voorafgaand aan de te volgen yogales betaald worden. Betaling kan worden gedaan via IDeal, per bankoverschrijving. Privélessen worden direct na afloop per PIN betaald.
  • LifeStyleYoga behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende leskaarten, Abonnementen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op de website vermeld.
 2. Reserveren voor Yogalessen
  • Voor yogalessen bij LifeStyleYoga kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website. Een gereserveerde yogales kan online kosteloos worden geannuleerd tot 4 uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 4-uur van tevoren worden gedaan, zullen volledig in rekening worden gebracht. Het verschuldigde lesgeld zal automatisch van het krediet van de betreffende LifeStyleYoga kaart worden afgeschreven. Wanneer er niet voldoende krediet op de betreffende LifeStyleYoga kaart staat, zal het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht bij de klant.
  • Aan abonnementhouders wordt een bedrag van 5 euro in rekening gebracht wanneer zij een les reserveren maar niet komen opdagen. Dit noemen we een “NO SHOW”. Dit bedrag wordt in rekening gebracht als zij zich niet hebben afgemeld of dat korter dan 4-uur voor de les hebben gedaan.
 3. Huisregels
  • Alle klanten moete de huisregels van LifeStyleYoga volgen
   • Kom fris naar de yogales. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. Om rekening te houden met allergieën van Klanten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatische olie of andere geuren te dragen, en geen spray deodorant in de kleedkamer te gebruiken.
   • Draag schone yoga kleding tijdens de yogalessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.
   • Beoefen yoga niet met een volle maag, wij adviseren 2 uur voor de yogalessen niet te eten.
   • Geen schoenen, slippers in de zaal.
   • Geen glaswerk, beker in zaal.
   • LifeStyleYoga stelt yoga matten en ander materialen ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. De Yoga mat en andere materialen dienen na gebruik schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Klant die daar gebruik van gemaakt heeft.
   • Om andere klanten niet te storen in hun rust, worden klanten verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yoga zaal en in andere ruimten zachtjes te praten.
   • De (Lichamelijke) integriteit van Klanten en medewerkers dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt door LifeStyleYoga niet getolereerd.

6.2 LifeStyleYoga behoudt zich het recht voor Klanten die naar mening de huisregels zoals genoemd in 6.1, niet naleven, de toegang tot LifeStyleYoga te ontzeggen en de Leskaart, abonnement of elk ander product van betreffende klant te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel al betaalde lesgelden.

 1. Lesrooster
  • Het geldende lesrooster staat altijd op de website. LifeStyleYoga behoudt zich het recht het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website en of per e-mail.
  • In overmacht situaties behoudt LifeStyleYoga het echt om een geplande yogales te annuleren als er geen geschikte docent beschikbaar is om de les te kunnen geven. In dit geval wordt de les niet van de leskaart afgeschreven. Bij een abonnement vindt geen compensatie plaats.
  • LifeStyleYoga heeft het recht om de docent die op het lesrooster staat te wijzigen als gevolg van overmacht. Dit wordt per email aan de ingeschreven Deelnemers gecommuniceerd. Als de les is gegeven door de vervangende docent vindt er geen teruggave van lidmaatschapsgeld plaats.
  • LifeStyleYoga behoudt zich het recht om de op het lesrooster genoemde yogales te annuleren als er minder dan drie aanmeldingen zijn. Dit wordt aan de ingeschreven Deelnemers telefonisch/ WhatsApp en/of per email gecommuniceerd. In dit geval wordt de les niet van de Leskaart afgeschreven.
  • LifeStyleYoga behoudt zich het recht voor om het type les op het lesrooster te wijzigen. Dit zal vooraf aangekondigd worden per email aan de reguliere klanten van de betreffende les. Het zal ook zichtbaar zijn op de website zijn.
  • LifeStyleYoga is 7 dagen per week geopend, maar behoudt zicht het recht om op feestdagen en tijdens schoolvakanties te sluiten. Dit zal per email en op de website bekend gemaakt worden, en zichtbaar zijn in het online rooster.
 2. Bepalingen ten aanzien van opschorting [producten uit art. 3]
  • De Klant kan altijd kiezen om geen gebruik te maken van zijn/ haar Leskaart of Abonnement. Er vindt geen teruggave van Lesgelden plaats, behoudens het bepaalde in artikel 8.2.
  • Bij langdurige ziekte een blessure of zwangerschap kan de klant zijn/ haar leskaart of abonnement voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet vooraf schriftelijk worden ingediend bij LifeStyleYoga en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar brenda@lifestyleyoga.nl. De leskaart wordt opgeschort vanaf de datum waarop het verzoek is ontvangen, een Abonnement wordt de eerste dag van de volgende kalendermaand opgeschort.
 3. Aansprakelijkheid
  • LifeStyleYoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, blessures of schade verband houdende met het volgen yogalessen.
  • LifeStyleYoga kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de Klant.
  • LifeStyleYoga werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten, en streeft altijd de hoogste kwaliteit in haar lessen na. Toch bestaat er altijd kans een blessure op te lopen. Door deelname aan lessen bij LifeStyleYoga, aanvaardt de Klant dit risico op een blessure.
  • LifeStyleYoga biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
   • Consulteer een arts voordat je met yogalessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
   • Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat aan de yogales begint.
   • Luister naar en volg de instructies van betreffende yoga docent.
   • Voer de yogaoefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met je lichamelijke beperkingen.
   • Voer geen yogaoefeningen uit die pijnlijk zijn.
   • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
   • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
 1. Persoonsgegevens
  • LifeStyleYoga verzamelt persoonsgegevens van de Klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van uitgegeven LifeStyleYoga leskaarten. LifeStyleYoga gaat zorgvuldig met persoonsgegevens van de klanten om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • LifeStyleYoga gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om Klanten te informeren over nieuws en activiteiten van LifeStyleYoga en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld, het lesrooster en de algemene voorwaarden. Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van LifeStyleYoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld per email aan: brenda@lifestyleyoga.nl. De Klant is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van LifeStyleYoga gebruik kan worden gemaakt en kiest er bewust voor geen berichten over roosterwijzigingen en annulering van lessen te ontvangen.
  • LifeStyleYoga geeft de persoonsgegevens van Klanten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klanten door aan derden.
 2. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  • Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Eventuele geschillen, verband houdende met de Algemene Voorwaarden, de LifeStyleYoga leskaart, het Abonnement, Priveleskaart, dan wel het volgen van (privé) yogalessen bij LifeStyleYoga zullen bij uitsluiting beslecht worden door een erkende mediator.

Aanvullende Algemene Voorwaarden voor Workshops, Weekenden en Yoga Vakanties van LifeStyleYoga.

 1. Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden
  • Deze Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden.

De algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Door deelname aan een Workshop of Workshops, Weekenden en Vakanties verklaard de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

 

 1. Deelname Workshops, Cursussen, Weekenden, vakanties en inschrijfgeld
  • Een Deelnemer aan een Workshop of Workshops, Weekenden en vakanties kan hieraan deelnemen nadat deze zich vooraf bij LifeStyleYoga daarvoor heeft ingeschreven en het inschrijfgeld op prijs heeft betaald. Inschrijving kan per email aan brenda@lifestyleyoga.nl. Een plaats in de Workshops of Workshops, Cursussen, Weekenden en vakanties is gegarandeerd nadat LifeStyleYoga betaling van het inschrijfgeld of aanbetaling heeft ontvangen.
  • Voor sommige Workshops, Cursussen, Weekenden, Vakanties geld een vroeg boekingskorting. Deze korting is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het eveneens op de Website genoemde gangbare tarief.
 1. Betaling
  • Voor deelname aan een Workshop, of Workshops, Cursussen, Weekenden en vakantie moet voorafgaand aan de te volgen Workshop, of Workshops, Cursussen, Weekenden en Vakantie betaald worden. Betaling kan door de Deelnemer worden gedaan via het registratiesysteem, per bankoverschrijving of via PIN in de studio.
  • Bij deelname aan Weekenden en Vakanties dient de Aanbetaling uiterlijk 30 dagen voor de geplande Weekenden en Vakanties te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijke 14 dagen voor de geplande Weekenden en Vakanties te worden voldaan.

 

 1. Annulering deelname Workshops, Cursussen
  • Tot 1 maand voor de gelande Workshop of Cursusdatum kan de Deelnemer zijn/ haar inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per email aan brenda@LifeStyleYoga.nl. Bij teruggaven van het inschrijfgeld brengen we €5,- administratiekosten in rekening.
  • Tot 2 weken voor de gelande Workshop of Cursusdatum kan de Deelnemer zijn/ haar inschrijving annuleren. In dit geval dient de Deelnemer 50% van de kosten voor de Workshop of cursus te worden betaald aan LifeStyleYoga.
  • Indien de Deelnemer zijn haar inschrijving binnen twee weken voorde geplande Workshop of Cursus annuleert, vind er geen teruggave van betaalde gelden plaats.
  • Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Workshop of Cursus, wordt de al betaalde Prijs niet terugbetaald. Wel is het mogelijk voor de Deelnemer om zijn haar plaats door een andere Deelnemer over te laten nemen.
  • LifeStyleYoga behoudt zich het recht voor de Workshop, Cursus te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers al (gedeeltelijke) betaalde Prijs volledig terugbetaald.

 

 1. Annulering deelname Weekenden, Vakanties
  • Annulering van Deelname aan geplande Weekenden en Vakanties kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per email aan brenda@lifestyleyoga.nl.
  • Tot 60 dagen voor de geplande Weekenden en Vakanties kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
  • Binnen 60 dagen voor de geplande Weekenden, Vakanties, doch uiterlijk 30 dagen voor aanvang kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.
  • Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 30 dagen voor aanvang van de Workshop, Weekenden en Vakanties, wordt al betaalde Prijs niet terugbetaald.
  • Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Weekenden en Vakanties, wordt al betaalde Prijs niet terugbetaald. Wel is het mogelijk dat de Deelnemer zijn plaats aan iemand anders overdraagt.
  • LifeStyleYoga behoudt zich het recht voor de Weekenden en Vakanties te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers als (gedeeltelijke) betaalde Prijs volledig terugbetaald.

 

 1. Workshop en Cursus rooster
  • Workshops en Cursussen staan vermeld onder lesrooster op de Website. LifeStyleYoga behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, zover mogelijk, vooraf op de website en of per email aangekondigd.
  • LifeStyleYoga behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop, Cursus, Weekend of Vakantie te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal al betaalde inschrijfgeld niet worden terugbetaald.

 

Loenen a/d Vecht 26 juli 2019