Privacy Policy

Hoe gaan we om met jouw gegevens

Privacy verklaring LifeStyleYoga
Vanaf 23 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in werking. Dat houdt in dat LifeStyleYoga inzage moet geven in wat zij doet met de gegevens die van jou in ons systeem staan.

Wat doet LifeStyleYoga met jouw gegevens? We bellen je als een docent plotseling ziek is, we sturen je een berichtje via sms of WhatsApp als er een wijziging is in het rooster, mailen je inloggegevens, een email ter bevestiging van reserveringen, facturen op verzoek, informatie over LifeStyleYoga in de vorm van een maandelijkse brief en soms vragen we je om feedback op lessen of workshops die je hebt gevolgd.

De formele uitwerking van het bovenstaande vind je hieronder. Lees het Privacy Beleid van LifeStyleYoga goed door, en als er iets niet duidelijk is, laat het ons dan alsjeblieft weten.

Bescherming Persoonsgegevens
LifestyleYoga neemt de Privacy van jouw persoonsgegevens heel serieus.
LifeStyleYoga zal persoonlijk nooit persoonsgegevens aan derden verkopen en/of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Welke gegevens verzamelen we

Wanneer je bent ingeschreven in ons boekings- en klant informatiesysteem, voor onze nieuwsbrief, je hebt je aangemeld voor een workshop en of training, een contactformulier hebt ingevuld, een abonnement hebt afgesloten of een aankoop hebt verricht, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Email adres
  • Telefoonnummer
  • Straat, huisnummer en toevoeging
  • Postcode en woonplaats
  • IBAN in geval van een abonnement of een online betaling
  • Geslacht
  • Geboortedatum

 

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je naam gebruiken we om je plaats in de les te registeren en je leskaart aan te koppelen. Je email adres is je inlognaam, en ook je wachtwoord wordt versleuteld (voor ons niet zichtbaar) opgeslagen. Je naam, gegevens op type leskaart en data over de gevolgde lessen gebruiken we om een maandelijkse financiële rapportage ten behoeve van de betaling van onze docenten te realiseren.

Je voornaam en email adres gebruiken we om je te informeren over veranderingen in het lesprogramma zoals een annulering van lessen en je plaats in een les komen van een wachtlijst.

Je voornaam, email adres en je interesse in ontvangst van de LifeStyleYoga nieuwsbrief, zoals opgeslagen in ons klanten systeem, gebruiken we voor het verzenden van de nieuwsbrief met daarin de artikelen over het aanbod van LifeStyleYoga en achtergrondinformatie. Wanner je geen prijs meer stelt op ontvangst van de LifeStyleYoga nieuwsbrief, kan je door op Unsubscrube knop (te vinden onder aan elke nieuwsbrief) te klikken, dan krijg je hem niet meer.

Je naam en emailadres die je invult bij het contactformulier op de website, worden gebruikt om een antwoord te kunnen geven op je vraag.

Jouw gegevens
Wanneer je bent ingeschreven in ons klant informatiesysteem, voor onze nieuwsbrief, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen email van ons wilt ontvangen, kun je jezelf te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de email of door contact met ons op te nemen.

Je emailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en niet bewaard. Als je met de unsubscribe button je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief wordt je emailadres niet meer gebruikt om nieuwsbrieven te versturen. Dit wordt bij je naam aangegeven in het klantensysteem van LifeStyleYoga. Je email adres wordt niet verwijderd uit het klantsysteem.

Je persoonsgegevens zijn opgeslagen in het klantsysteem van LifeStyleYoga.

Beveiligde persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website en onze klantsysteem bij inloggen wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website worden teruggestuurd wanneer je de website opnieuw bezoekt.

We gebruiken cookies voor een zo goed mogelijke werking van de website en klantsysteem

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in ons klantsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verstrijken van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt tenzij voor onze verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren e/ of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond voor de intrekking.

Je hebt recht op inzage in onze persoonsgegevens en het recht op jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je daar per email een schriftelijk inzageverzoek indienen bij LifeStyleYoga.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op beperken van verwerking en een recht om tegen verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of overdraagbaar maken van jouw gegevens. Hiervoor kun je per email een schriftelijk verzoek bij LifeStyleYoga indienen.

LifeStyleYoga zal binnen 4 weken je verzoek in behandeling nemen. Onder schriftelijke wordt ook verstaan per email. Verzoeken kan je emaillen aan brenda@lifestyleyoga.nl.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Loenen aan de Vecht, 26 juli 2019